Stora skillnader i lärares fortbildning - Reporter Mikael Bergling

8752

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av en handledare och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga Annebergsskolan arbetar med Läslyftet utan statsbidrag vilket innebär att de själva styr över tempot och att handledarens uppdrag ligger i den ordinarie tjänsten. På Johannesskolan är Jesper Malmberg handledare för två grupper med 9 personer i varje grupp. statsbidrag (Skolverket 2016a). 2.2 Läslyftet Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs-och skrivdidaktik. Fortbildningen syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande, och lärande genom att utveckla kvaliteten i undervisningen.

  1. Dalahästar moraeus med mera
  2. När får man jobba i kassan
  3. Yr pa kvallen
  4. Indoariskt sprak

S amverkan kan stärka arbetet med att minska segregationen och insatserna får då en större effekt än om en part tar sig an uppgiften själv. Skolverket har även handledarutbildning för dem som genomför Läslyftet med hjälp av statsbidrag. Hittills har 1 200 förskollärare utbildats. – Det är också vår förhoppning att dessa fortsätter att arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande även utan statsbidrag, säger Malin Gyunda. Sök statsbidrag för Läslyftet! Före den 15 december ska statsbidrag för Läslyftet sökas.

Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller högläsningens betydelse.

Läslyftet för SFI - Högskolan i Gävle

§ 7. Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för. 2017/2018.

Skolverket - Sök statsbidrag för Läslyftet senast fredag

Rektorer frigör tid för lärare att kunna arbeta tillsammans med två moduler (med åtta delar vardera) under ett läsår och förskolechefer Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Att delta i Läslyftet kan vara ett sätt att utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text. För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska. ha en lärar- eller förskollärarlegitimation; vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid; ha undervisat i minst fyra år Det finns inte möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan 21/22.
Pris autocad lt

Läslyftet pågår med statsbidrag  STATSBIDRAG. Kommuner och friskolor vill utbilda 20 000 lärare i läslyftet. Men pengarna räcker inte till alla. Skolverket får därför sålla bort merparten av de  och statsbidrag.

Skapande skola. Förskoleklass och grundskola. 0,5. 4 okt 2016 I Köping och Kungsör satsas det inte lika mycket på Läslyftet som i Arboga. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17 och  Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet. Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet.
Blackboard learn

Datum: 1 juni 2021. Plats: digital konferens Tid: 08:00 – 12.30 Program: klicka här Fortsatt möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet. Även för nästa läsår, dvs. 2019/2020, kommer Skolverket att bevilja statsbidrag för Läslyftet och erbjuda en handledarutbildning. Ansökan sker i början av 2019, och mer information om förfarandet skickas till skolor inom kort.

Läslyftet –effekter på lärarnas kollegiala lärande Tiden efter arbetet med Läslyftet: - det kollegiala lärandet –oftast endast i begränsad form terminen efter Läslyftet - när statsbidraget är slut –bristande tid och resurser till kollegialt lärande i samma utsträckning De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan som kommer att genomföras första gången läsåret 2017/2018. All tillsvidareanställd personal i kommunen, förskollärare som barnskötare, involveras. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Härryda kommun har ansökt om statsbidrag för handledare. Ännu vet vi inte hur många handledare vi får statsbidrag för – eller om vi får statsbidrag för läsåret 2015/2016, intresset för att delta är JÄTTESTORT.
Lbs borås schema

vattnets densitet tabell
prosimmon golf bag
lungor vesikulära andningsljud bilateralt
seven times
uppsägning fritids stockholm

Läslyftet Språkutvecklarna

Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Följande moduler är valbara inom Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet med statsbidrag: Läsa och skriva i alla ämnen (förskoleklass–åk 3) Språk i natur- och teknikämnen (förskoleklass–åk 3) Stimulera läsintresse (förskoleklass–åk 9) Strukturerad läs- och skrivundervisning (grundsärskola åk 1–9) Fortsatt möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet Även för nästa läsår, dvs. 2019/2020, kommer Skolverket att bevilja statsbidrag för Läslyftet och erbjuda en handledarutbildning.

Välfärd skolas språksatsning - Nacka kommun

Nu är det dags för skolor att ansöka om statsbidrag för Läslyftet, se länk nedan. Ett beviljat statsbidrag möjliggör en finansiering av en handledare på 10 eller 20 %, beroende på antal deltagare på skolan. Ansökan statsbidrag Läslyftet senast 15 februari •Ansökan för 2019/20 är öppen 15 januari –15 februari i e-tjänsten för statsbidrag. •I årets ansökningsomgång sker ansökan för Läslyftet i förskolan och Läslyftet i skolan i samma ansökningsformulär. •HM kan ansöka om statsbidrag för förskoleenheter som talen. Möjligheten finns också att söka statsbidrag.

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Statsbidrag Källa Sökt belopp Beviljat belopp Period Syfte Kommentarer Fritidshemssatsningen 2017/2018 Skolverket 1 338 921 VT18 Öka Läslyftet i förskolan Skolverket 51 000 VT18 Syftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för Annebergsskolan arbetar med Läslyftet utan statsbidrag vilket innebär att de själva styr över tempot och att handledarens uppdrag ligger i den ordinarie tjänsten. På Johannesskolan är Jesper Malmberg handledare för två grupper med 9 personer i varje grupp. Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling 01,2 Har sökts tillsammans med BoU. Deltar läsåret 2017/2018. Läslyft 0,1 0,06 Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande.