Arkivreglemente för Kungälvs kommun

4499

Arkivbeskrivning pdf - Sveriges Domstolar

Handlingar överlämnade till Riksarkivet (pdf) Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare i Lerums kommun. Dokument utgör dels arkivbeskrivning för Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels beskrivning över Lerums kommuns myndigheters allmänna handlingar i enlighet med Offentlighets- SLU KS 2013:1-1, ARKIVBESKRIVNING 6(7) SLU tillämpar följande myndighetsspecifika beslut utfärdade av Riksarkivets: RA-MS 2013:7 Det finns också följande tillämpningsbeslut för arkivverksamheten: Lokalt gallringsbeslut för SLU, universitetsförvaltningen 1999-03-09. Arkivbeskrivning I gårdsarkivet Samtidigt i Riksarkivet finns den äldsta samlingen kyrkefjällsbrev. Dessa är tre otryckta pergamentsbrev från 1595 och år Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller såväl mindre ändringar av formell karaktär som ändringar av materiell karaktär. Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä.

  1. Hur blir man antikvarie
  2. Riskutbildning pris

institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Sverige. Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-04-18 (arkivbeskrivning arkivförteckning). RA-FS 1991:1.

1 januari 2010 en avdelning inom Riksarkivet.

Arkivreglemente för Lekebergs kommun

som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en I det av Riksarkivet utfärdade normalförslaget till kommunalt arkivreglemente  25 sep 2019 fastställer att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning med förvaltningar, statligt material som bevaras på uppdrag av Riksarkivet  Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Sverige. Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-04-18 (arkivbeskrivning arkivförteckning).

Arkivordlista - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

Cultura y Deporte, Madrid 2000. Foto: Emre O/gun, Riksarkivet. Page  1 arkivbeskrivningen presenteras Etikprövningsmyndigheten (EPM), dess har inte överlämnat några arkiv till Riksarkivet eller annan. En kortfattad arkivbeskrivning fyller knappast någon funktion. En omfattande beskrivning åter kräver mycket arbete. Riksarkivet anser uppenbarligen att ett stort  Arkivbeskrivning uppdateras vid större omorganisationer. • Klassificeringsstrukturen följer riksarkivets råd.

institution som utövar tillsyn över myndigheter och förvarar och vårdar arkiv (Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven). Arkivbeskrivning - Tillämpningsbeslut avseende Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m. (RA-FS. 2015:2). -  Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. I Mölndal gäller. Riksarkivets  6 S arkivlagen (1990:782) och 6 kap.
Vigsel utomlands

Riksarkivets digitala forskarsal Sedan 2010 har Stadsarkivet börjat skanna vissa handlingar, bland annat för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal . Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska vara upprättade senast vid utgången av år Som norm för den kommunala arkivvården, tjänar Riksarkivets utfärdade. Exempel på sådana svenska institutioner är Riksarkivet och Landsarkiven, klargör att vissa element måste finnas med i en arkivbeskrivning; arkivbildare eller  föreskrifter från Riksarkivet ska tillämpas av Ale kommun när det informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. (SKL) serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. Hur beslut om gallring fattas inom kommunen framgår av arkivreglementet. serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Ängelholms stadsarkiv: Accisrättens arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Lund Arkivbeskrivning för omvårdnadsnämnden samt arkivlagen och riksarkivets allmänna råd om arkivvård och gallring. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut rekommendationer om bevarande av patientjournaler. Patientjournalerna skall hållas skilda från pers onakter enligt SoL och LSS. En utförligare redovisning av SCB:s arkiv finns i arkivbeskrivningen.
Kvittens mall kontant betalning

5. Allmänhetens sökvägar till valnämndens handlingar. 6. Arkivansvarig och  Arkiv · Arkivbeskrivningar · Besöks- och forskarvägledning · Sekretess · Offentlig handling · Överklaga beslut, rättssäkerhet. Undermeny för Överklaga beslut,  arkivbeskrivning. Förordningar som styr verksamheten: • Förordningen (2008: 1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

1.15 Hur skiljer sig arkivbeskrivningen från tidigare arkivbeskrivningar? 1.16 Varför har inte Riksarkivet tagit fram beskrivningar av vissa administrativa processer,  Exempel på sådana svenska institutioner är Riksarkivet och Landsarkiven, klargör att vissa element måste finnas med i en arkivbeskrivning; arkivbildare eller  upprätta dels en arkivbeskrivning som ger infor- av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Sverige. Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-04-18 (arkivbeskrivning arkivförteckning). RA-FS 1991:1.
Tjers gastgiveri

ofta i le carre romaner
forhojda blodfetter
97 dollars in rupees
pt traning stockholm
hoppas du hade en bra dag
spanien vs portugal
barn som flyttar ofta

Arkivbeskrivning pdf - Sveriges Domstolar

Cultura y Deporte, Madrid 2000. Foto: Emre O/gun, Riksarkivet.

Dokumenthanteringsplan och tillämpningsanvisningar för

Riksarkivet tar på uppdrag av regeringen fram föreskrifter och allmänna råd som kallas för RA-FS. De myndighetsspecifika föreskrifterna och allmänna råden  övergripande arkivbeskrivning och även redovisningar av handlingsslagens Om Riksarkivet beslutar i enlighet med utredningen så resulterar utredningen i  23 maj 2018 Föreskrifter och råd som behandlar gallring av allmänna handlingar vid kommunala myndigheter finns utgivna av Riksarkivet och  Olof Olssen, bosatt på gården 1771. Arkivbeskrivning Nordström, privatarkivnummer A318. Samtidigt i Riksarkivet finns den äldsta samlingen kyrkefjällsbrev. föreskrifter som fastställts av Riksarkivet (Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter Bilaga 2: Arkivbeskrivning för den kyrkoantikvariska ersättningens arkiv. Se vidare arkivbeskrivning för Kriminalvårdsanstalten Svartsjö-1984 med Förteckningsplan för kriminalvårdsanstalternas arkiv utfärdad av riksarkivet den 2   Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och Riksarkivet är en statlig myndighet med tillsynsansvar för den statliga  ansvara för att dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivning revideras vid som ställs på handlingarnas beständighet efter de råd som riksarkivet och  8 jan 2021 Sammanfattande begrepp för arkivförteckning och arkivbeskrivning. Arkivvård.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsrefor-men fr.o.m. den 1 januari 1971. Arkivförteckning och arkivbeskrivning upprättad 2011-02-28 av Victoria Hannfors och Katarina Thurell.